Het LEAN inrichten van processen

Het LEAN inrichten van processen

Opleveren jaarverslag met SCRUM @ SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland). Tegelijkertijd coaching van de SCRUM Master.

Elk jaar publiceren bedrijven jaarverslagen waarin overzichten worden gegeven van wat er in het afgelopen jaar gebeurd is. Mooie overzichten vol gezamenlijk bereikte successen en mijlpalen.

SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland) heeft gekozen dat dit jaar anders te doen. Op een SCRUM Experience van Projectteamwork najaar 2013 raakte een medewerkster erg gecharmeerd van de SCRUM aanpak. Zij wist haar collega’s en directie te overtuigen deze aanpak in te zetten voor het samenstellen van het jaarverslag.

SNN kiest hierbij voor een krachtige methode waarbij input, ideeën en het gezamenlijk vieren van successen centraal staat. Door in te zetten op creativiteit, ondernemerschap en samenwerking, is het haar ambitie het jaarverslag 2013 de kers op de taart te laten worden.

 

Date

11 mei 2015

Category

Projectleiding & uitvoering